Ufuk Yatırım Mali Tablolar


2022-9 * UFUK
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 63.465.362
Nakit ve Nakit Benzerleri 315.984
Finansal Yatırımlar 116.896
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 116.896
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 116.896
Ticari Alacaklar 54.078.099
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.078.099
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.277.014
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 117.824
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.159.190
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 632.173
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 5.696
ARA TOPLAM 63.425.862
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39.500
DURAN VARLIKLAR 1.137.673.397
Finansal Yatırımlar 943.792.795
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 193.785.000
Maddi Duran Varlıklar 32.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.128
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.201.138.759
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.351.800
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 708.054
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.037
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 671.017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 176.594
Diğer Borçlar 514.124
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 514.124
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 906.080
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 476.730
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 429.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.046.948
ARA TOPLAM 4.351.800
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.458.726
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 232.470.467
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 454.493
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 454.493
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 120.533.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 357.810.526
Ö Z K A Y N A K L A R 843.328.233
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 843.328.233
Ödenmiş Sermaye 46.846.881
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -107.782
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -107.782
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -107.782
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 263.929.928
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 263.929.928
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 465.211.649
Net Dönem Karı/Zararı 54.596.434
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.201.138.759

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR