Ulusoy Un Sanayı Mali Tablolar


2022-9 * ULUUN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 6.805.602.302
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.007.584.620
Finansal Yatırımlar 1.131.958.542
Ticari Alacaklar 2.354.624.898
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.680.486
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.352.944.412
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 65.226.584
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.226.584
Türev Araçlar 171.365.249
Stoklar 1.684.968.349
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 285.916.755
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.172.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.533.243
Diğer Dönen Varlıklar 35.424.062
ARA TOPLAM 6.805.602.302
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.348.777.915
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 10.197.097
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.197.097
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 256.347
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 256.347
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.907.857
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.292.000
Maddi Duran Varlıklar 1.012.690.037
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.285.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.960.557
- Şerefiye 58.747.694
-Bilgisayar Yazılımları 2.608.874
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.314.935
Peşin Ödenmiş Giderler 20.813.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.813.120
Ertelenmiş Vergi Varlığı 210.597.138
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 8.154.380.217
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.256.691.022
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.246.039.773
- Banka Kredileri 1.246.039.773
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 802.164.477
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.764.933.643
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 208.029.725
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.556.903.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.137.329
Diğer Borçlar 303.695
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 303.695
Türev Araçlar 22.834.486
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 279.749.090
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.816.788
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.484.025
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.332.763
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 112.711.741
ARA TOPLAM 5.256.691.022
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.236.423.938
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.001.311.772
Banka Kredileri 1.001.311.772
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.856.331
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.856.331
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 222.255.835
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.493.114.960
Ö Z K A Y N A K L A R 1.661.265.257
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.661.265.257
Ödenmiş Sermaye 190.970.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 450.986.631
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 451.049.530
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.534.345
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.591.026
- Yabancı Para Çevirim Farkları 147.591.026
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.622.024
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.826.662
Net Dönem Karı/Zararı 679.567.648
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.154.380.217

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR