Usak Seramık Mali Tablolar


2022-9 * USAK
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.482.246.703
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.732.218
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 566.816.515
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 251.060.145
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 315.756.370
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 318.963.350
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 85.641.876
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 233.321.474
Türev Araçlar 0
Stoklar 456.833.989
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 90.550.022
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.388.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 22.350.609
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 147
ARA TOPLAM 1.482.246.703
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 858.145.219
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.190.204
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.129.005
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.199
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.800.000
Maddi Duran Varlıklar 735.983.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 107.720.131
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 107.720.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.340.391.922
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.357.159.061
Kısa Vadeli Borçlanmalar 333.877.508
- Banka Kredileri 333.877.508
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.139.261
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.847.020
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 522.827.101
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.716.279
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 519.110.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.346.604
Diğer Borçlar 52.193.633
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.193.633
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 389.015.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.875.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.773.471
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.101.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.458.767
ARA TOPLAM 1.357.159.061
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.599.235
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.157.087
Banka Kredileri 47.443.621
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.713.466
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 41.622.848
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.129.005
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.815
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.815
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.884.480
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.508.758.296
Ö Z K A Y N A K L A R 831.633.626
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 831.633.626
Ödenmiş Sermaye 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 301.946.345
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 301.946.345
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.420.856
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.718.484
Net Dönem Karı/Zararı 141.763.014
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.340.391.922

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR