Yunsa Mali Tablolar


2022-9 * YUNSA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 680.583.119
Nakit ve Nakit Benzerleri 59.787.725
Finansal Yatırımlar 310.312
Ticari Alacaklar 265.855.493
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 265.855.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.041.801
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.041.801
Türev Araçlar 0
Stoklar 331.361.703
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.779.341
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 17.446.744
ARA TOPLAM 680.583.119
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 125.140.071
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 62.051.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.927.302
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.014.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.014.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.786.867
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 805.723.190
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 441.176.571
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.594.128
- Banka Kredileri 9.449.254
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 306.374.364
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 306.374.364
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.306.556
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 45.533.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.271.721
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.246.295
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.253.892
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.992.403
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.849.867
ARA TOPLAM 441.176.571
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.315.183
Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.153.215
Banka Kredileri 48.181.818
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.320.629
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 64.161.968
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.161.968
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 567.491.754
Ö Z K A Y N A K L A R 238.231.436
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 238.231.436
Ödenmiş Sermaye 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -35.687.137
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.128.151
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.001.517
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0
Net Dönem Karı/Zararı 183.878.082
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 805.723.190

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR