Zorlu Enerjı Mali Tablolar


2022-9 * ZOREN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 14.037.417.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.121.856.000
Finansal Yatırımlar 490.071.000
Ticari Alacaklar 5.782.428.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 769.958.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.012.470.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.257.708.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.150.396.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.312.000
Türev Araçlar 28.641.000
Stoklar 603.778.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 71.738.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 714.987.000
ARA TOPLAM 14.037.417.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 40.068.178.000
Finansal Yatırımlar 246.000
Ticari Alacaklar 65.124.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.124.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.366.227.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.209.710.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 156.517.000
Türev Araçlar 427.826.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.548.783.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 25.032.245.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.451.287.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.211.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.211.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 876.332.000
Diğer Duran Varlıklar 15.777.000
TOPLAM VARLIKLAR 54.105.595.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.662.740.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.962.737.000
- Banka Kredileri 2.551.356.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.813.395.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 70.976.000
İhraç Edilen Tahviller 1.230.322.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.963.126.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 158.778.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.804.348.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.635.000
Diğer Borçlar 2.355.797.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 183.348.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.172.449.000
Türev Araçlar 8.053.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 51.274.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 132.134.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 21.166.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.166.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 300.423.000
ARA TOPLAM 19.662.740.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.909.971.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.439.784.000
Banka Kredileri 17.172.710.000
İhraç Edilen Tahviller 5.120.572.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 146.502.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 7.459.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 119.698.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.698.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.343.030.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.572.711.000
Ö Z K A Y N A K L A R 9.532.884.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.715.853.000
Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -391.175.000
Sermaye Düzeltme Farkları 102.575.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.448.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.582.813.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.582.813.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -44.941.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.066.750.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.659.685.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.726.435.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.931.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -110.303.000
Net Dönem Karı/Zararı 89.314.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -182.969.000
TOPLAM KAYNAKLAR 54.105.595.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR