***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
23/03/2023
Saati
14:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
2022 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10. Denetçinin seçilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da gerçekleştirilmiş ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127550


BIST