***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 16.02.2024
Genel Kurul Tarihi 19.03.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2023_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Aksigorta A.Ş. Information Document_2023_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın özeti.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmiştir.
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi yapılmıştır.
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı satış konusunda yetkin bir şekilde müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırlılığı belirlendi.
15 - Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AKSİGORTA A.S. 2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 19.03.2024 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260341


BIST