***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onayına istinaden hak kullanım süreci devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANGN00010 20.000.000 20.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANGN00010 Nâma
B Grubu, ANGEN, TREANGN00028 90.000.000 90.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, ANGEN, TREANGN00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 110.000.000 110.000.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.05.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 110.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 : Sermaye
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.05.2023
Ödeme Tarihi 23.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2023 tarih ve 25/531 sayılı kararı ile onaylanmış olup 12.05.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-37323 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ön yazı, onaylı tadil metni ve onaylı ihraç belgesi ekte pdf olarak verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151949


BIST