***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 2B BLOK NO: 3K İÇ KAPI NO: 21 SARIYER / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiği ile 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2023 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2022 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2023 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin işbu davet metnine ekli haliyle tadil edilmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname_28.03.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Davetiye_28.03.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Gündemli_28.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 19.04.2023 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Armada Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Armada GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154138


BIST