***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı uyarınca, her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir.
Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir.
Türk transfer fiyatlandırması mevzuatı ve OECD Rehberi, ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin emsal bedel standardına uygun olması gerektiğini belirtmektedir.
Şirket'in Esaslar kapsamında belirtilen eşikleri aşan işlemleri de dâhil olmak üzere, farklı fonksiyonlar ve riskler üstlenilerek gerçekleştirilen grup içi işlemleri, Türk transfer fiyatlandırması mevzuatının belirlediği transfer fiyatlandırması yöntemleri ile test edilmektedir ve bu işlemlerde kullanılan fiyat ve bedellerin tespitinde uygulanan transfer fiyatlandırması yöntemleri hakkında detaylı bilgiye raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 28 Mart 2024 tarihli ve 2024/11 sayılı kararı ile, Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir:
Şirket'in İlişkili Taraflarla İşlemler Politikası'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden
Şirketimizin Gediz EPSAŞ ile yaygın ve süreklilik arz eden elektrik satış işlemlerinin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi içerisindeki tutarının, son finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının şirket politikasına göre %3'ü geçmesi ve Tebliğ'in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre de %10'u geçmesi öngörülmektedir.
Şirketimizin Aydem EPSAŞ ile yaygın ve süreklilik arz eden elektrik satış işlemlerinin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi içerisindeki tutarının, son finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının şirket politikasına göre %3'ü geçmesi ve Tebliğ'in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre de %10'u geçmesi öngörülmektedir.
Şirketimizin Aydem Holding A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ortak yönetim hizmeti alımı işlemlerinin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi içerisindeki tutarının, şirket politikasına göre son finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %3'ü geçmesi öngörülmektedir.
İşbu raporda 2024 yılı içerisinde yukarıda ifade edilen ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265231


BIST