***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024, 07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/02/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/02/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/04/2024
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 5 Nisan 2024 tarihi itibariyle 9,57 olarak revize edilmiştir (10 tam puan üzerinden geçen sene 9,56).
Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:
-Pay Sahipleri bölümü: 92,66
-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 98,79
-Menfaat Sahipleri bölümü: 99,24
-Yönetim Kurulu bölümü:  94,18
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-uyum-derecelendirmesi) yayınlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,66 98,79 99,24 94,18 95,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267964


BIST