***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait Gelir Tablosu Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080899


BIST