***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bu açıklama bir düzeltme olmayıp, yeni Pay Geri Alım Programı'nın duyurusudur.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek, Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekli "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı 2023.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2 App.-Share Buy-Back Program-2023.pdf - Geri Alım Programı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122424


BIST