***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İlave Fon Tutarı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yürürlükteki pay geri alım programı için ayrılan fonun yükseltilmesi

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 4.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 28.04.2023 7.500.000 0,214 33,23 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 15.05.2023 3.280.000 0,094 30,49 7.500.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 22.05.2023 3.190.000 0,091 31,36 10.780.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 24.05.2023 1.625.000 0,046 30,79 13.970.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 25.05.2023 810.000 0,023 30,86 15.595.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 04.03.2024 6.500.000 0,186 46,16 16.405.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 05.03.2024 1.000.000 0,029 45,7 22.905.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 06.03.2024 1.500.000 0,043 44,33 23.905.000
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 07.03.2024 1.395.000 0,04 45,39 25.405.000 -

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" ile 27 Nisan 2023 ve 11 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararları kapsamında verilen yetkiye istinaden
- Daha önce ayrılan 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) fona ilave olarak, Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza ile Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı'nın ayrı ayrı yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257686


BIST