***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GEN, Azerbaycan Yatırım Şirketi (AIC) ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisinin kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalandığı 31.07.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177261)
Bu hissedarlık sözleşmesi uyarınca, GEN‘in %66, AIC'nin %29, SIA Pharmaceutical LLC'nin ise %5 oranında hissedar olduğu Gen Pharma Caucaus Manufacturing Operations Ltd şirketi kurulacak ve kurulan bu şirket tarafından Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulacaktır.
06.10.2023 tarihinde "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC" isimli şirketin Azerbaycan hukukuna göre kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ve şirketin Azerbaycan'ın ilgili otoritesi tarafından tescil edildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Bundan sonraki süreçte şirketin kuruluş gayesi olan Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisinin inşa edilmesi için hazırlıklar tamamlanarak inşa aşamasına en kısa sürede geçilmesi hedeflenmektedir.
Projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202075


BIST