***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SPARK Platform Teknoloji Anonim Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacaktır.
Açıklamalar

   Şirketimiz ile SPARK firması arasında, G – Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının (İstasyon Ağının) SPARK Uygulaması ile karşılıklı olarak entegrasyonu ve bu kapsamda Elektrikli Araçların G – Charge Şarj İstasyonlarından şarj edilebilmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256303


BIST