***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'si tarafından belirlenen ve Yönetim  Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin karar değerlendirilerek, 
Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Analiz 
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın 
onayına sunulmasına
 karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154227


BIST