***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/04/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ARHUB Bilişim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilişim Teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.04.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
1 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,002
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
0,002
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
0,002
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0000003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,00002
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Onur Candan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/04/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2024 tarihli kararı ile 05.04.2024 tarihinde imzalanan Borç Sermaye Finansman  Sözleşmesi kapsamında,
 
Onur Candan'dan 1 adet payın 
nominal değeri ile devralınarak İzmir'de kurulu ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermekte olan 
ARHUB Bilişim Anonim Şirketi'ne iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271691


BIST