***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
28000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
4,83
Satıcının Unvanı
Orhun Kartal
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. / 28.000.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
6,65
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,59 TL - 8,42 TL
İşlem Tarihi
18/04/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Şirket) ortaklarından Orhun Kartal'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,83'üne tekabül eden toplam 28.000.000 TL nominal değerli payların İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 6,65 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273936


BIST