***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.03.2024
Genel Kurul Tarihi 02.04.2024
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Mövenpick Otel Bosphorus Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet İlan.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 milpa Genel_Kurul_Tutanak_02042024_finaltutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270678


BIST