***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.03.2024 tarih 14 nolu kararla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde - Denetim Komitesi'ne, Sn. Abdurrahman Alp Beyaz ve Sn. Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sn. Abdurrahman Alp Beyaz'ın seçilmesine - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sn. Osman Dereli'nin, üyeliğe ise Sn. Abdurrahman Alp Beyaz ve Sn. Ahmet Nur Dinç'in getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sn. Abdurrahman Alp Beyaz ve üyeliğe ise Sn. Osman Dereli'nin getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266719


BIST