***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetim Komitesi'nin 20.03.2024 tarihli Bağımsız Denetçinin Seçimine yönelik kararı değerlendirilmiş ve uygun bulunarak bu öneri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında Şirket'in 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. N14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret numarası ile kayıtlı, Maslak  Vergi Dairesine 007 051 1435 no ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli iş, işlem ve ilanların yapılmasına karar verilmiştir. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263531


BIST