***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Çaykur bünyesindeki 18 adet Fabrika için Doğalgaz LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) alımı (325.000.000 kWh)
İhaleyi Açan Taraf
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/03/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/03/2024
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir
İhale Bedeli
528.972.500 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 18 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2024-199135 olan Doğalgaz LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) ihalesi için 25 Mart 2024 tarihinde teklif verilmiş olup şirketimiz dahil toplam 6 firmanın katıldığı ihalede, 18 adet fabrikanın tamamı için en iyi teklifin şirketimiz tarafından verildiği ihale Komisyonu tarafından EKAP üzerinden bugün açıklanmıştır.
İhale Sözleşmesi'nin imzalanması için ihale mevzuatı uyarınca itiraz süresinin geçmesini takiben Sözleşmeye Davet yazısının gelmesi beklenecektir.
İhaleye konu 325.000.000 kWh enerji, 30.545.113 Sm3 doğal gaz karşılığı olup söz konusu miktar Şirketimiz 2023 yılı toplam satış hacminin %12,2'sine tekabül etmektedir. İhale konusu doğal gazın geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılı Nisan ayı sonundan itibaren yıl sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262880


BIST