***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
26 Ocak 2023 tarih ve 980 sayılı karar
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/03/2023
İhale Sonucu
Onaylandı
İhale Bedeli
740.000.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%381,85
Açıklamalar

Şirketimizin 18.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında 18.11.2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete'de en yüksek teklifi veren Şirketimize ihale konusu taşınmazın satış işleminin onaylandığına ilişkin 7830 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlandığı kamuya duyurulmuştur.
20.11.2023 tarihli KAP açıklamamızda ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize iletilen 20.11.2023 tarihli yazıda özetle ihaleye konu taşınmazın Şirketimize satışının onaylandığı, bu kapsamda ihale bedelinin ödeme yönteminin 23.11.2023 günü saat 18:00 e kadar İdarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, sonraki süreçte seçilen yönteme göre gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve 27.11.2023 günü saat 15:00'de sözleşme imzalanması için Özelleştirme İdaresi başkanlığında hazır bulunulması gerektiği hususlarının bildirildiği kamuya duyurulmuştu. 
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.11.2023 tarihli kararı ile içinde bulunduğumuz ekonomik konjoktür, Şirketimizin özkaynak durumu ve şartnamede sunulan ödeme koşulları dikkate alınarak ihale bedelinin "vadeli ödenmesine", bu kapsamda
- İhale bedelinin %40'ının sözleşme imza tarihinde peşin olarak ödenmesine,
- Bakiye tutarın 12 ayda 1 ödeme yapmak suretiyle toplamda 48 ayda ve eşit taksitlerle ödenmesine,
- Vade farkının (Yıllık %24) ilgili dönemdeki taksit ödemeleri ile birlikte yapılmasına,
- Vadeli ödenecek bakiye ve vade farkı toplam tutarı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na teminat mektubu verilmesine
Karar verilmiştir.
Konuya ilişkin gelişmeler ivedilikle duyurulacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219468


BIST