***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gün içerisinde daha önce yapılan bildirim eki güncellenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 01.03.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2023 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2023 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 28.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 PGSUS 28.03.2024 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 PGSUS 28.03.2024 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PGSUS 28.03.2024 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7 PGSUS 28.03.2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 PGSUS 28.03.2024 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna yapılan atama katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.
2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı tespitine katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir.
5. Mehmet Tevfik NANE, Ali İsmail SABANCI, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS, David Florenz Alexander VISMANS ve Ayşegül İLDENİZ'in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin ücret ve hak ediş esasları katılan pay sahiplerince oy çokluğuyla tespit edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.
8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
9. 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek ek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 PGSUS 28.03.2024 GA Meeting Minutes_R.pdf - Tutanak
EK: 2 PGSUS 28.03.2024 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 PGSUS 28.03.2024 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 PGSUS 28.03.2024 GK Toplantı Tutanağı_R.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Gün içerisinde daha önce yapılan bildirim eki güncellenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263712


BIST