***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2023 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
‘'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Birleşik Pazarlama ve Yaşar Dış Ticaret şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan ürün satışı ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurt dışı ürün satışları işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.''
 
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194160


BIST