***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz Öngörülmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2023
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.01.2024

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
RALYH, TRABISAS91B7 38,713

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.12.2023 tarihli kararı çerçevesinde
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 25.05.2023 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, 12.01.2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine 38,713 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227166


BIST