***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023, 04.08.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 04.08.2023 tarihinde yapılan şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı (contingent convertible debt instrument) ihraç başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 3.547.703.506 TL nominal ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Borçlanma aracı ihraç tutarı ve dönüştürme fiyatına ilişkin başvurumuzda   1) Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12.06.2023 tarihinde Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satılan pay miktarına (66.937.802 adet) denk gelecek ve  2) Borçlanma aracının paya dönüştürülmesinde esas alınacak dönüştürme fiyatının işlemdeki pay fiyatına (53,00 TL) eşit olacak şekilde belirlenmesi yönündeki talebimize istinaden dönüştürme fiyatı i) İhraç tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilecek baz fiyat ile ii) Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 12.06.2023 tarihli pay satış işlem fiyatı olan 53,00 TL'den yüksek olan dikkate alınarak 53,00 TL olarak  ve ihraç edilecek şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracının tutarı da 3.547.703.506 TL (pay başına 53,00 TL fiyattan 66.937.802 adet) olarak belirlenmiştir. Dönüştürme işleminin gerçekleşmesi halinde, Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiği satış işleminde belirlenen pay satış fiyatı üzerinden (53,00 TL) ve tam olarak satışı yapılan adede eşit sayıda yeni pay ihraç edilerek Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241533


BIST