***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023-27.12.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde  100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı  nakden karşılanmak suretiyle %100 (Yüzdeyüz) oranında 100.000.000  (Yüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk  Lirası'na çıkarılmasına ilişkin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile kabul edilen sermaye artırım sürecinde elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor, 11.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile revize edilmiş olup 11.03.2024 tarihli karar ve rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257604


BIST