***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Süt hayvancılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
97.619.048 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/03/2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
15.619.048
Beher Payın Alış Fiyatı
2,15 TL
Toplam Tutar
33.600.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
16
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,52
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,18
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/03/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
13.10.2020 tarihli "Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi" çerçevesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 24.08.2020, 13.10.2020 ve 20.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurduğumuz üzere, 13.10.2020 tarihli Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi (Sözleşme) çerçevesinde, bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (Efeler Çiftliği)'nin ödenmiş sermayesi 20.10.2020 tarihinde 82.000.000 TL'dan 97.619.048 TL'ye artırılmış ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Fon) toplam 32.400.000 TL katılım bedeli ödeyerek Efeler Çiftliği'nin sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Fon ile 15.03.2024 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince, Fon'un Efeler Çiftliği sermayesindeki %16 payı 33.600.000 TL bedelle Şirketimizce satın alınarak bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği'ndeki payımız %100'e ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259316


BIST