***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket Yönetim Kurulunun 06.10.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Aygün Karakaş'ın adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Aygün Karakaş'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208452


BIST