***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurulu tarafından, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılması için alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır ve bu durum 19.01.2023 tarihli KAP açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Soruşturma kapsamında pasif satışların kısıtlanmasına yönelik bir kısım iddialar yönünden şirketimizce taahhüt sunma talebinde bulunulmuş olup, bu talep Rekabet Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Karar, 31.10.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Taahhütler ile, bayilik sözleşmeleri ile eklerinde ve bayi uygulamalarında bir kısım değişiklikler yapılması, ayrıca eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak olup taahhütlerin faaliyetimize herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Taahhütlerin ifası ile, pasif satışların kısıtlanmasına yönelik iddialar açısından Rekabet Kurulu tarafından soruşturmaya devam edilmesi ve/veya şirketimize ceza uygulanması ihtimali sona erecektir. 
Diğer iddialar yönünden, soruşturma süreci devam etmektedir.
Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması veya açılmış soruşturma kapsamında taahhüt sunulması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayını Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
                
Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212586


BIST