***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Adnan Bali (Başkan), Ece Börü (Başkan Vekili), Murat Bilgiç (Genel Müdür ve Üye), Banu Altun (Bağımsız Üye), Murat Doğan (Üye), Şerife Nuray Duran (Üye), İzlem Erdem (Bağımsız Üye), M. Sefa Pamuksuz (Bağımsız Üye), Mithat Rende (Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Cengiz Yavillioğlu (Üye)
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4, %36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265106


BIST