***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02.04.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.03.2024
Genel Kurul Tarihi 02.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesi için gerekli tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve yapılacak işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
4 - Dilek ve temenniler.
5 - Şirketin görev süresi devam eden mevcut yönetim kurulunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 364/1 ve 413/3 maddeleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ‘ in 25. Maddesinin ç) bendi kapsamında görev sürelerinin bugün itibari ile sonlandırılarak yerlerine yenilerinin seçilmesi talebi oylamaya sunuldu.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif 1.763.855,588 Red oyu 70.218.819,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı gündeme madde ekletmek isteyen olup olmadığını sordu ortaklardan Mehmet TURGUT Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik 25-(1ç) maddesi kapsamında görevden alınıp yenilerinin seçilmesini teklif etti bu teklif 1.763.855,588 Red oyu 70.218.819,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 5 nisanda sona ereceğinin henüz olağan genel kurul yapılmadığı ve finansal tablolar görüşülmediği için bu maddenin görüşülmesine gündeme bağlılık ilkesi kapsamında muhalefet şerhi koyduğunu beyan etmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 1.834.447,558 Red oyu 70.148.227,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verilmesi kabul edildi.
3. Şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesi için gerekli tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve yapılacak işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Maddesine geçildi. SPK nın 15.03.2023 tarihli yazısına istinaden bu hususta karar alınamayacağı sadece ortakların görüş ve tekliflerinin görüşülebileceği toplantı başkanı tarafından haziruna bilgi verildi. Hiçbir ortak tarafından teklif ve öneri sunulmamıştır. İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak "Mevcut yönetim kurulu imtiyaz öngörülmesine yönelik bir çağrı yapılmıştı bu çağrı öncelikle usule aykırıdır. Yapılan genel kurul yok hükmündedir. Zira SPK 29.maddesine göre 3 hafta öncesinden yapmak zorundadır ancak şirket KAP ta birbiriyle uyuşmayan 2 adet açıklama yapmıştır bu bakımdan yapılan çağrı usule aykırıdır. Dolayısıyla yapılan genel kurul yok hükmündedir. Ayrıyetten yönetim kurulu 15.03.2024 tarihinde SPK dan gelen imtiyaza ilişkin ilgili yazıyı KAP ta sayısı paylaşılmamıştır. Bu bakımdan küçük yatırımcı eş anlamlı bilgiye erişim hakkı ihlal edilmiştir. Yönetim kurulu imtiyaza yönelik tekliflerin toplanması kapsamında çağrı yapmış ancak herhangi bir teklifte bulunmamış ayrıca gündemde yer almamasında rağmen yeniden yönetim kurulunun seçimi gündeme eklenmek istenmiştir" beyan etmiştir. Ortaklardan Kemal EVİN yüzde 81,17 si halka açık bir şirkette yönetimin görev süresinin bitmesine 3 gün kala şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesiyle ilgili yönetime yetki verilmesi maddesine şerh koyuyorum, muhalefet şerhimin genel kurul tutanaklarına işlenmesini talep ediyorum" beyan etmiştir. Yapılan oylama neticesinde 1.907.911,558 Red oyu 70.074.763,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verilmesi kabul edildi.
4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklardan Mine BAĞDATLI AYDINCI "SPK nın 25 kadın yönetim kurulu üye tavsiyesi konusunda geçen yıldan buyana herhangi bir insiyatif aldınız mı aldıysanız nedenini belirtiniz" muhalefet şerhi koymuştur. Diğer ortağımız Sidal HOŞOĞLU "Genel kurulda okunmadını rica ediyorum tutanağa da işleyin lütfen 100 katılım olmadığı sürece gündeme madde ilave edilemez hükümet temsilcisinin dikkatine sunuyoruz hukuka aykırılığı engelleyiniz" muhalefet şerhinde bulunmuştur. Diğer ortağımız Kemal EVİN "şirket hissedarı olarak yönetim kurulunun görev süresinin bitmesinden dolayı şirketin sağlıklı bir şekilde işletmesi için olağan genel kurul toplantısının ivedi bir şekilde yapılmasını ve bu talebin genel kurul tutanağını işlenmesini istiyorum" şerhinde bulunmuştur. Yapılan oylama neticesinde 1.907.912,558 Red oyu 70.762,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Ortaklarımızdan Mehmet TURGUT' un Şirketin görev süresi devam eden mevcut yönetim kurulunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 364/1 ve 413/3 maddeleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ‘ in 25. Maddesinin ç) bendi kapsamında görev sürelerinin bugün itibari ile sonlandırılarak yerlerine yenilerinin seçilmesi talebi oylamaya sunuldu. Ortaklarımızdan İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak "Anonim şirketlerde gündeme bağlılık esastır. Gündemde yer almayan bir madde görüşülemez gündeme madde ancak tüm pay sahiplerinin olumlu oyu ile eklenir hali hazırda görev yapmakta olan yönetim kurulunun tümü görevden alınmak istenmekte ve yerine birebir yine aynı kişiler eklenmek istenmektedir. Aynı kişileri görevden alıp gündemde madde olmamasına rağmen yine aynı kişilerin yönetim kuruluna seçmek kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bu kapsamda ilgili gündem maddesinin görüşülmesine rızam yoktur. Alınan karara olumsuz oy kullanıyorum ve muhalefetimin toplantı tutanağına tüm hazirun ve hükümet komseri nezdine işletiyorum" şerhini beyan etti. Yine Ortaklarımızdan Sidal HOŞOĞLU "Genel kurulda okunmasını rica ediyorum tutanağa da işleyin lütfen yüzde yüz katılım olmadığı sürece gündeme madde ilave edilemez hükümet temsilcisinin dikkatine sunuyoruz hukuka aykırılığı engelleyiniz" şerhini beyan etti. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine teklif edilen ve 3 yıl süreli görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Harun TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN ve Hasan Fatih GÖÇ oylama sonucu 1.907.912,558 Red oyu 70.762,188 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmesi kabul edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 02.04.2024.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267945


BIST