***ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZTM15]
Türkçe
Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
24/07/2020
İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun Unvanı
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonunun Kurucusu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/07/2020
Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda unvanları ve işlem kodları belirtilen borsa yatırım fonlarının katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 29/07/2020 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaklardır.
 
Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.
İlgili fonlarda 29/07/2020 tarihinden itibaren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcısı olarak faaliyette bulunacaktır. 
  
    Fon Ünvanı
    İşlem Kodu

    Ziraat  Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
    Z30EA.F

    Ziraat  Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım  Fonu
    ZTM15.F

    Ziraat  Portfoy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi YoğunBorsa Yatırım Fonu
    ZRE20.F

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862110


BIST