Bastas Baskent Cımento Mali Tablolar


2015-6 * BASCM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 150.322.786
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.389.163
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 89.289.088
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.708.017
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.581.071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 490.942
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 490.942
Türev Araçlar 0
Stoklar 34.651.646
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 4.501.947
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 315.854.864
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 571.658
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 571.658
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.322.207
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 298.471.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.780.126
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.780.126
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 539.226
Diğer Duran Varlıklar 11.170.186
TOPLAM VARLIKLAR 466.177.650
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.305.230
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 53.729.714
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.905.683
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.824.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 2.707.540
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.707.540
Türev Araçlar 405.267
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.825.916
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.951.126
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.951.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.185.667
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.209.024
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.940.083
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.238.865
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 701.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.268.941
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 382.663.396
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 382.663.396
Ödenmiş Sermaye 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -881.114
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar -881.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.702.027
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 179.701.588
Net Dönem Karı/Zararı 16.741.524
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 466.177.650

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR