Bım Magazalar Mali Tablolar


2023-12 * BIMAS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 54.458.958.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.606.782.000
Finansal Yatırımlar 3.381.545.000
Ticari Alacaklar 16.125.030.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.125.030.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 197.958.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.023.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 196.935.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 27.327.716.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.096.998.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.722.929.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 470.000
ARA TOPLAM 54.458.958.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 93.673.773.000
Finansal Yatırımlar 4.413.585.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 137.260.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.260.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 49.639.441.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 182.157.000
- Şerefiye 22.114.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.043.000
Peşin Ödenmiş Giderler 1.477.939.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.652.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 148.132.731.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.073.990.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.658.830.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 45.144.521.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.945.307.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.199.214.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.068.735.000
Diğer Borçlar 868.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 868.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 347.391.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.400.147.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 591.314.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 243.305.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 348.009.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 862.184.000
ARA TOPLAM 54.073.990.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.317.006.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.679.128.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.679.128.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.199.093.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.199.093.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.438.785.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.390.996.000
Ö Z K A Y N A K L A R 69.741.735.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 69.111.983.000
Ödenmiş Sermaye 607.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.823.414.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.405.824.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.405.824.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.349.785.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.159.293.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.159.293.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.716.465.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.597.335.000
Net Dönem Karı/Zararı 15.440.733.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 629.752.000
TOPLAM KAYNAKLAR 148.132.731.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR