Gubre Fabrık. Mali Tablolar


2015-9 * GUBRF
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.941.476.397
Nakit ve Nakit Benzerleri 479.178.983
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 380.710.900
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60.518.540
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 320.192.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 185.734.071
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 46.810
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.687.261
Türev Araçlar 0
Stoklar 811.627.080
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 26.847.158
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 159.747
Diğer Dönen Varlıklar 57.218.457
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.577.927.137
Finansal Yatırımlar 2.737.515
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 210.852.362
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 155.348.533
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.503.829
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.682.851
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 103.334.153
Maddi Duran Varlıklar 1.029.625.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.320.528
- Şerefiye 176.136.330
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 184.198
Peşin Ödenmiş Giderler 7.161.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.198.537
Diğer Duran Varlıklar 14.016
TOPLAM VARLIKLAR 3.519.403.534
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.627.468.458
Kısa Vadeli Borçlanmalar 758.763.777
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.195.166
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 617.556.903
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.582.269
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 611.974.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.007.321
Diğer Borçlar 36.167.490
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.167.490
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 31.641.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.685.772
Kısa Vadeli Karşılıklar 96.450.467
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.342.722
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.107.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.453.123
Uzun Vadeli Borçlanmalar 128.450.509
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 163.192.839
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 163.192.839
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.809.775
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 1.561.481.953
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 998.229.809
Ödenmiş Sermaye 334.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 218.073.621
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 218.073.621
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -58.064.416
- Yabancı Para Çevirim Farkları -58.064.416
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
- Yasal Yedekler 38.325.728
- Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul Satış Kazancı 1.382.652
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 416.698.169
Net Dönem Karı/Zararı 47.814.055
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 563.252.144
TOPLAM KAYNAKLAR 3.519.403.534

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR