Tek-Art Turızm Mali Tablolar


2015-9 * TEKTU
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 41.753.747
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.613.936
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.424.435
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.315
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.379.120
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 36.073.651
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.055.350
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.301
Türev Araçlar 0
Stoklar 238.772
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 271.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.131.622
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 168.563.399
Finansal Yatırımlar 700.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 15.945
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.945
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 51.602.245
Maddi Duran Varlıklar 108.103.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.726
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.726
Peşin Ödenmiş Giderler 8.125.384
- İlişkili Taraflara İlişkin Peşin Ödenen Giderler 8.125.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 210.317.146
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.775.198
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.607.404
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.055.090
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.055.090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 352.564
Diğer Borçlar 495.794
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 113.847
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 381.947
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.757.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 458.992
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.047.413
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.047.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.491.241
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 527.588
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 527.588
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.963.653
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 181.050.707
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 181.050.707
Ödenmiş Sermaye 145.817.119
Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.927.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 100.636.186
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 100.636.186
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 860.990
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -82.041.351
Net Dönem Karı/Zararı 3.420.367
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 210.317.146

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR