Tureks Turızm Tasımacılık Mali Tablolar


2022-9 * TUREX
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 271.315.938
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.476.873
Finansal Yatırımlar 1.473.600
Ticari Alacaklar 180.830.063
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.683.309
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 167.146.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.300.958
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.359.063
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.941.895
Türev Araçlar 0
Stoklar 29.103.688
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.936.230
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.532.016
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 11.194.526
ARA TOPLAM 271.315.938
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 482.141.908
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.836.000
Maddi Duran Varlıklar 452.498.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 114
Peşin Ödenmiş Giderler 8.458.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.458.640
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 1.299.661
TOPLAM VARLIKLAR 753.457.846
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.429.566
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.507.672
- Banka Kredileri 27.507.672
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.592.358
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.126.364
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 137.321.123
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.326.415
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 114.994.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.413.046
Diğer Borçlar 3.005.180
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 514.729
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.490.451
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 12.540.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.978.788
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.763.483
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.801.668
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.961.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.307.498
ARA TOPLAM 288.429.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.920.316
Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.721.428
Banka Kredileri 34.435.444
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.285.984
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.185.693
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.773.540
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.773.540
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.239.655
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 366.349.882
Ö Z K A Y N A K L A R 387.107.964
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 386.266.152
Ödenmiş Sermaye 108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.667.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.892.554
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.892.554
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.744.532
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.342.518
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.236.869
Net Dönem Karı/Zararı 19.130.636
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 841.812
TOPLAM KAYNAKLAR 753.457.846

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR