***MACKO*** MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz yönetim kurulunun 29.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla açıklamanın ertelenmesine karar verilen, Rekabet Kurulu incelemesine ilişkin olarak işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Rekabet Kurulu'nun 10.08.2023 tarihli ve 22-37/714-M sayılı kararıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olarak Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. Maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır ve 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 07.09.2023 tarihli ve 23-41/797-281 sayılı tedbir kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Bahsi geçen soruşturma Şirketimizin reklam anlaşma ve uygulamalarındaki münhasırlık hükümleri hakkındadır. Şirketimiz, Nesine ile olan reklam anlaşmasına ek olarak Oley ile 73.200.000 TL (YetmişÜçMilyonİkiYüzBinTürkLirası) tutarlı bir reklam anlaşması imzalamış ve anlaşma 25.08.2023 tarihinde KAP'a bildirilmiştir. Reklam anlaşmaları hususunda sektördeki diğer firmalarla da görüşmelerimiz devam etmekte olup gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca paylaşılacaktır.
Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196315


BIST