***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Huawei Technologies Co., Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
KOBİ'lerin iş süreçleri kolay ve verimli hale getirecek ürünler ile iş alanını ve ürün yelpazesini genişletmek
Açıklamalar

Penta Teknoloji Huawei'nin SMB kategorisindeki eKit ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı olmuştur. İş süreçlerini kolaylaştırmak, veri yönetimini iyileştirmek ve çalışma verimliliğini artırmak üzere tasarlanan Huawei'nin eKit ürünleri, özellikle KOBİ'ler (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) için tasarlanmış dijital dönüşüm odaklı teknolojik çözümler sunmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261644


BIST