***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24 Ekim 2023 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208792


BIST