***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
DMT üretimine son verilerek cips ve elyaf üretiminin yeni ve modern PTA üretim teknolojisi üzerinden devam ettirilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
DMT üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
1980'li yıllarda yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan DMT üretim hattı, gelişen yeni teknolojilerin sağladığı performans ve verimliliği sağlayamamakta, aynı zamanda da yeni teknoloji üretim şekillerine oranla daha yüksek maliyet doğurmaktadır. DMT üretimi, tüm dünyada, yüksek maliyetli oluşu ve yüksek riskli üretimi nedeniyle neredeyse tamamen terk edilmiş bir uygulamadır. Rekabetin çok güçlü olduğu global polyester sektöründe maliyet unsuru giderek daha fazla önem kazandığından, Şirket' in kârlılık ve performans hedefleri doğrultusunda DMT üretimine son verilerek üretimin tamamen yeni, modern ve daha ekonomik olan PTA üretim teknolojisi üzerinden devam ettirilmesi, Şirketin ekonomik çıkar ve menfaatleri göz önünde bulundurulduğunda bir zaruriyet olarak değerlendirilmektedir.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
26 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
26 Ocak 2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
SASA' nın polyester üretimi DMT bazlı ve PTA bazlı olmak üzere iki çeşittir. Mevcut durumda 1.365.000 ton/yıl olan toplam kurulu polimerizasyon kapasitesinin DMT bazlı olan kısmı 280.000 ton/yıldır. Yüksek maliyetli olması nedeniyle DMT üretimi son yıllarda sürekli olarak azalış göstermiştir: DMT üretim miktarının Şirket' in toplam üretim miktarı içindeki payı 2021 yılında %19, 2022 yılında %13 ve 2023 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. SASA tarafından üretilen DMT, ağırlıklı olarak dahili üretimde kullanılmıştır: Üretilen DMT miktarının 2021 yılında %94' ü, 2022 yılında %88'i ve 2023 yılında %70'i cips ve elyaf üretimine sevk edilmiştir. Hammadde olarak satılan DMT 'nin toplam satış miktarı içindeki payı çok düşük oranlarda kalmıştır: Hammadde olarak satılan DMT' nin satılan toplam ürün miktarı içindeki payı 2021 yılında %1, 2022 yılında %2 ve 2023 yılında %3 olarak gerçekleşmiştir. DMT kullanılarak üretilen cips ve elyafın SASA' nın toplam üretim miktarı içindeki payı da, yüksek maliyetli olması nedeniyle giderek azalmıştır: DMT bazlı üretilen nihai ürünlerin Şirket' in toplam üretim miktarı içindeki payı 2021 yılında %20, 2022 yılında %14 ve 2023 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. DMT üretiminin sona erdirilmesi sonrasında PTA bazlı üretim miktarı artırılarak DMT tesisinin kapatılmasından kaynaklanan üretim kaybı telafi edilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yukarıda da belirtildiği üzere üretilen DMT' nin önemli bir kısmı dahili üretimde kullanılmaktadır, bu sebeple doğrudan DMT satışının toplam ciro içindeki payı da oldukça düşük oranlardadır: Hammadde olarak satılan DMT' nin toplam ciro içindeki payı 2021 yılında %0,9, 2022 yılında %1,3 ve 2023 yılında %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Daha önce bahsedildiği üzere yüksek maliyeti nedeniyle, DMT kullanılarak üretilen cips ve elyafın SASA' nın toplam cirosu içindeki payı son yıllarda azalmıştır: DMT bazlı üretilen nihai ürünlerin Şirket' in toplam cirosu içindeki payı 2021 yılında %20, 2022 yılında %15 ve 2023 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı içinde DMT bazlı ürün alan müşterilere PTA bazlı alternatif ürünlerin tanıtımı yapılmış ve olumlu geri dönüşler alınmıştır. Bu çerçevede, DMT üretiminin sona erdirilmesi sonrasında PTA bazlı ürünlerin DMT bazlı ürünlere alternatif olarak satılabileceği, dolayısıyla ciroda önemli bir azalma olmaması beklenmekte olup Şirket tarafından gerekli tüm ekonomik önlemler alınmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Mevcut durumda DMT üretim hattında 151 personel çalışmakta olup bunlardan 131 personel diğer üretim hatlarına yönlendirilecek, 20 personelin ise iş akitleri feshedilecektir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
İş akdi feshedilen 20 personele toplam 2,1 milyon TL kıdem ve ihbar tazminatı ödenecektir.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
PTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasitelerinin artırılması ve DMT bazlı ürün satışı yerine PTA bazlı ürün satışının artırılmasına yönelik aksiyon alınmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

6 Şubat 2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında, DMT üretim hattımızın yer aldığı binalarda 22.02.2023-17.04.2023 tarihleri arasında bakım ve güçlendirme çalışmaları yapılmış ve tesis tekrar devreye alınarak bugüne kadar üretimine kesintisiz olarak devam etmiştir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılan ayrıntılı tetkik ve değerlendirmeler sonucunda 1980'li yıllarda yapılmış olan DMT üretim hattının ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilmiş olup Şirketin çıkar ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak kârlılık ve performans hedefleri doğrultusunda DMT üretim tesisinin kapatılmasına karar verilmiştir. DMT üretimi, yüksek maliyetli oluşu ve yüksek riskli üretimi nedeniyle neredeyse tüm dünyada terkedilmiş bir uygulamadır. Nitekim, Şirketimiz bünyesindeki DMT üretim tesisi de kırk yıllık teknolojisi ile gelişen yeni teknolojilerin sağladığı performans ve verimliliği sağlayamamakta, aynı zamanda da yeni teknoloji üretim şekillerine oranla daha yüksek maliyet doğurmaktadır. Rekabetin çok güçlü olduğu global polyester sektöründe maliyet unsuru giderek daha fazla önem kazandığından, DMT üretimine son verilerek üretimin tamamen yeni, modern ve daha ekonomik olan PTA üretim teknolojisi üzerinden devam ettirilmesi, Şirketin ekonomik çıkar ve menfaatleri göz önünde bulundurulduğunda bir zaruriyet olarak değerlendirilmektedir.  DMT üretim hattının kapatılmasının Şirket'in toplam üretimine ve satışlarına etkisi, yukarıdaki tabloda geçmiş yıl rakamları da verilmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243087


BIST