***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin daha önce 1 Aralık 2023 tarihinde kamuya duyurulan 2023 yılsonu finansal sonuçlarına dair geleceğe yönelik tahmin ve beklentileri "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) uyarınca enflasyon muhasebesine tabi tutulmamıştır. Diğer yandan, Şirketimizin 20 Mart 2023 tarihinde kamuya duyurulan 31.12.2023 tarihli finansal tabloları ise TMS 29 hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulmuş olup söz konusu finansal raporda yer alan finansal bilgiler daha önce kamuya duyurulan tahmin ve beklentiler ile karşılaştırılabilir nitelikte değildir. Yatırımcılarımızın ve piyasa paydaşlarının Şirketimizin daha önce kamuya duyurulmuş olan 2023 yılsonu finansal sonuçlarına dair tahmin ve beklentileri karşısındaki finansal gerçekleşmeleri daha doğru okuyabilmelerinin ve yorumlayabilmelerinin temini amacıyla, Şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurmuş olduğu yatırımcı sunumları ve finansal sonuç bilgilendirme bültenlerinde, bahse konu tahmin ve beklentilere konu edilen finansal bilgiler enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş halde de sunulmaktadır. Ayrıca, geçmiş dönemde yatırımcı bilgilendirme materyallerinde kullanılan seçilmiş gösterge niteliğindeki finansal bilgilere de yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için bu çalışmalarda yer verilebilmektedir. Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış söz konusu finansal bilgiler bağımsız denetimden geçirilmemiş olup, Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş olan 31.12.2023 tarihli finansal raporlarında yer almamaktadır. Bahse konu finansal bilgiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerinin sorumluluğunda olmak kaydıyla, finansal performansımıza yönelik tutarlı ve karşılaştırılabilir bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yatırımcılarımızın ve piyasa paydaşlarının değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmış ve kamuya duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260829


BIST