***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin iştiraki Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Lumnion") yeni bir yatırım turu kapsamında sermaye artışı gerçekleştirmiş olup, Şirketimiz yeni yatırım turundaki sermaye artışına iştirak etmemiştir.    Buna karşın anonim şirketlerin asgari sermaye tutarının ilgili mevzuat uyarınca 250.000,00 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle tüm Lumnion mevcut pay sahiplerine, mevcut pay sahiplikleri oranında sermayeyi 250.000,00 TL'ye tamamlamak üzere nominal değerden primsiz pay ihraç edilmiş ve işbu payların nominal değeri Lumnion iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirketimize de C Grubu 2.769 adet nominal değerli paylar ihraç edilmiş olup anılan payların sermaye ödemesi yine iç kaynaklardan karşılanmıştır. İşbu hisselerin ihracı sonucunda Şirketimiz 6.362 adet C Grubu imtiyazlı paya sahip olmuştur.   Yeni yatırım ve nominal değerden pay ihracı neticesinde Şirketimizin Lumnion'un toplam sermayesi içindeki pay sahipliği oranı %2,83'ten %2,545'e seyrelmiştir.  Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262181


BIST