***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/04/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Freeze-dry (dondurarak kurutma) yöntemiyle gıda ürünlerinin kurutulması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05/04/2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Ödemelerin önemli kısmı 24 ay taksitle yapılacaktır. Geriye kalan bedelin ise 15/04/2024 tarihinde ödenmesi planlanmaktadır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
0,2022 Avro
Toplam Tutar
505.583 Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,44
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,36
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığımızın faaliyet alanını genişletmek ve yumuşak şeker kategorisinde daha katma değerli ürünleri Ortaklığımız bünyesine katmak
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Irina Artemova (Fedulov), Nilay Ekinci ve diğer 1 gerçek kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/04/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Ortaklığımız Kervan Gıda, gıda sektöründe ürün çeşitliliğini artırma ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik yatırımları kapsamında gıda sektöründe freeze-dry (dondurarak kurutma) teknolojisi ile üretim faaliyeti gösteren İzmir - Tire OSB'de kurulu Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin (Dryff) sermayesinin %100'üne denk gelen toplam 2.500.000 TL nominal değerli payın satınalımını 05/04/2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirmiştir. İşleme ilişkin hisse devir sözleşmeleri 05/04/2024 tarihinde imzalanmıştır.
İlgili payların değeri 505.583 Avro olarak belirlenmiştir. Payların satınalımına ilişkin ödemelerin büyük kısmı (yaklaşık 481 bin Avro) 24 ay taksitle ödenecektir. Kalan kısmın ödemesinin ise 15/04/2024 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Dryff, kurutulmuş gıda sektöründe en gelişmiş kurutma teknolojilerinden biri olan dondurarak kurutma alanında faaliyet göstermektedir ve temel olarak meyve, sebze, peynir vb. gibi gıda ürünlerinin kurutma prosesini gerçekleştirmektedir. Ortaklığımız Kervan Gıda açısından ise Dryff şirketinin satınalımı inovatif, stratejik ve katma değerli bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Ortaklığımızın ana faaliyet alanında olan jelly ve licorice kategorilerindeki ürünlerin bir kısmı da Dryff şirketinde kurutularak pazara sunulacaktır. Halihazırda dünyanın en önemli pazarlarındaki market raflarında "freeze-dried jelly (dondurularak kurutulmuş jelly)" ürünleri yerini almaya başlamıştır. İlgili ürünlerin kilogram başına satış fiyatları, standart jelly ürünlerinin kilogram başına satış fiyatları ile kıyaslandığında katma değeri yüksek bir ürün olduğu görülmektedir. Ortaklığımız ilerleyen süreçte de kendi kategorisinde katma değeri yüksek olan inovatif ürünlere ilişkin yatırımlarına devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271124


BIST